ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 28 مرداد
 معرفی دوره کاربر نرم افزار اداری در جنوب تهران

اخذ دیپلم رایانه با تخفیف ویژه و ارزان در جنوب تهران
آشنایی با دوره کاربر رایانه در آموزشگاههای فنی و حرفه ای در جنوب تهران-مهارت دوم دیپلم

درباره دوره کاربر نرم افزار  اداری   :  

اتوماسيون اداري


اتوماسيون اداري كسي است كه مي تواند از عهده كار با نرم افزارهاي ACCESS , MS-WORD ،
 

صفحه گستر MS-EXCEL ، برنامه هاي نمايش به كمك MS-OUT LOOK و  POWER POINT


گرفتن دیپلم رایانه جنوب تهران، گرفتن دیپلم غیر حضوری رایانه جنوب تهران، گرفتن دیپلم از راه دور رایانه جنوب تهران، گرفتن دیپلم رسمی رایانه جنوب تهران، گرفتن دیپلم فنی رایانه جنوب تهراندیپلم کامپیوتر در سه راه آذری جنوب تهران
دیپلم کامپیوتر در اتابک جنوب تهران
دیپلم کامپیوتر در خراسان جنوب تهران
دیپلم کامپیوتر در فلاح جنوب تهران
دیپلم کامپیوتر در خزانه جنوب تهران

    دوره های مرتبط