ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 28 مرداد
 معرفی دوره POWER POINT در جنوب تهران

 آموزش دوره  power point در جنوب تهران | دریافت گواهینامه   power point  در جنوب تهران | آموزشگاه   پاور پوینت 2007 2013 2010 در جنوب تهران | آموزشگاه کامپیوتر جنوب تهران

بهترین آموزشگاه کامپیوتر در جنوب تهران

تعریف گواهی نامه بین المللی

ICDL چیست؟


این دوره یکی از دوره های زیرمجموعه مهارت های هفت گانه ICDL می باشد

این دوره شامل:

ساخت Presentation،
ذخیره Presentation،
ساختن انواع اسلاید،
حذف اسلاید،
درج متن روی اسلاید،
طرح گذاشتن روی اسلاید،
درج تصویر روی اسلاید،
انتخاب پس زمینه برای اسلاید،
نمایش اسلاید،
انیمیشین،
جلوه های اسلاید،
درج صدا در اسلاید،
درج فیلم در اسلاید،
چاپ اسلاید و...
ICDL آموزشگاه کامپیوتر در جنوب تهران ICDL چیست؟ گواهینامه ICDL در جنوب تهران اموزشگاه فنی حرفه ای جنوب تهران آموزشگاه icdl در جنوب تهران لیست آموزشگاه های کامپیوتر در جنوب تهران بهترین آموزشگاه کامپیوتر در جنوب تهرانفنی حرفه ای جنوب تهران جنوب تهران WORD EXCEL ACCESS POWER POINT

آموزشگاه کامپیوتر جنوب تهران
آموزش دوره power point در جنوب تهران
آموزش دوره پاور پوینت در جنوب تهران


مهارت های 7 گانه ICDL
آموزش icdl جنوب تهران
اموزشگاه فنی حرفه ای جنوب تهران
لیست آموزشگاه های کامپیوتر در جنوب تهران
آموزشگاه icdl در جنوب تهران
آموزشگاه شبکه در جنوب تهران

آموزشگاه مهارت هفت گانه در خزانه جنوب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در دولت‌آباد جنوب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در مولوی جنوب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در سیروس جنوب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در فردیس جنوب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در سرچشمه جنوب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در رجایی‌شهر جنوب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در منیریه جنوب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه درجی جنوب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در امیریه جنوب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در شوش جنوب تهران

    دوره های مرتبط