ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 28 مرداد
 معرفی دوره کاشت ناخن کریستال یا شیشه ای در جنوب تهران

آموزشگاه کاشت ناخن جنوب تهران

آموزشگاه کاشت ناخن جنوب تهرانآموزشگاه فنی و حرفه ای کاشت ناخن جنوب تهران با مدرکدر خصوص آموزش کاشت(جدید) گیپورباید بگویم که کاشت گیپور روی ناخن یکی از کاشتهای ترکیبی و زیباست که باید دقت و مهارت کافی در کاشتهای پودر و ژل را داشته باشید تا بتوانید به خوبی انجام دهید.
 
این کاشت را هم با روش قلم پودر هم با قالب هم با ژل می توان انجام داد.
 
1- تیپهای مناسب انگشت را جدا کرده میچسبانیم و به میزان کافی  جدا میکنیم.
 
2- خط تیپ را از بین برده مانیکور را انجام داده خراشی سطحی روی صدف انداخته گوشتهای اضافه را گرفته ضد قارچ میزنیم.
 
 
3-  پارچه های گیپور را در پارچه فروشی ها میتوانیم تهیه کنیم و طرحهای مختلف و زیبایی دارد ولی جنس آن نازک باشد و بدون پرز.
 
4- به اندازه دلخواه بر روی صدف ناخن پارچه گیپور را به هر شکل که دوست دارید برش بزنید و بر روی صدف ناخن بچسبانید.
 
5- بعد پرایمر را زده به هر روشی که مایلید ( قلم پودر/ قالبی/ ژله ای ) آن مواد گیری کنید.
 
6- طرح گیپور زیر مواد قرار میگیرد.
 
7- بعد مواد های اضافه را تراشیده با سوهان فرم نوک ناخنها را شکل دهید.
 
8- بعد روغن تقویتی به ناخن ها زده کاشت گیپور ناحن شما همین گونه به انتها می رسد


آموزشگاههای کاشت ناخن جنوب تهران، کلاس کاشت ناخن جنوب تهران، مربی کاشت ناخن جنوب تهران، فنی و حرفه ای کاشت ناخن جنوب تهران، فنی حرفه ای کاشت ناخن جنوب تهرانهزینه کلاس کاشت ناخن در استان تهران
هزینه کلاس کاشت ناخن در رضویه
هزینه کلاس کاشت ناخن در شهرک مسعودیه
هزینه کلاس کاشت ناخن در خانی آباد
هزینه کلاس کاشت ناخن در نازی آباد
هزینه کلاس کاشت ناخن در یاخچی‌آباد
هزینه کلاس کاشت ناخن در سه راه آذری
هزینه کلاس کاشت ناخن در اتابک
هزینه کلاس کاشت ناخن در خراسان
هزینه کلاس کاشت ناخن در فلاح
هزینه کلاس کاشت ناخن در خزانه
هزینه کلاس کاشت ناخن در دولت‌آباد
هزینه کلاس کاشت ناخن در مولوی
هزینه کلاس کاشت ناخن در سیروس
هزینه کلاس کاشت ناخن در دروازه غار
هزینه کلاس کاشت ناخن در سرچشمه
هزینه کلاس کاشت ناخن در رجایی‌شهر
هزینه کلاس کاشت ناخن در منیریه
هزینه کلاس کاشت ناخن در جی
هزینه کلاس کاشت ناخن در امیریه
هزینه کلاس کاشت ناخن در شوش
هزینه کلاس کاشت ناخن در بازار تهران
هزینه کلاس کاشت ناخن در ۴۵ متری جی
هزینه کلاس کاشت ناخن در صالح آباد
هزینه کلاس کاشت ناخن در شهرری
هزینه کلاس کاشت ناخن در جوادیه
هزینه کلاس کاشت ناخن در عبدل آباد
هزینه کلاس کاشت ناخن در شمشیری
هزینه کلاس کاشت ناخن در ابوذر
هزینه کلاس کاشت ناخن در خاوران
هزینه کلاس کاشت ناخن در جوادیه
هزینه کلاس کاشت ناخن در تختی
هزینه کلاس کاشت ناخن در امام زاده حسن    دوره های مرتبط