ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 28 مرداد
 معرفی دوره کاشت ناخن با قلم در جنوب تهران

آموزشگاه کاشت ناخن در جنوب تهران
تیپهای مناسب را انتخاب کرده کنار می گذاریم .

آموزشگاه کاشت ناخن در جنوب تهران۲- نوک ناخن ها را کمی تراشیده تیپها را میچسبانیم و به سلیقه مشتری کات میکنیم.

۳- با سر سوهان مخصوص یا سوهان دستی چسبهای اضافه دور ناخن و خط تیپ را از بین می بریم.

۴- بعد مانیکور را انجام داده و گوشتهای اضافه را میگیریم و سطح ناخن را کمی خراشیده زیاد سطح ناخن را نتراشید این کار اشتباه است .
۵- ضد قارچ را زده و ۲ دقیقه بگذارید بماند .

۶- پرایمر را زده تا زمانی خیس است سریع موادگزاریی را از نوک ناخن یا مرکز ناخن و یا نزدیک به کوتیکول مرحله ای انجام داده.

آموزشگاه کاشت ناخن در جنوب تهران ویژه اشتغالآموزشگاههای کاشت ناخن در جنوب تهران، کلاس کاشت ناخن در جنوب تهران، مربی کاشت ناخن در جنوب تهران، فنی و حرفه ای کاشت ناخن در جنوب تهران، فنی حرفه ای کاشت ناخن جنوب تهران۷- اگر مواد به گوشت چسبیده بود با سر سوهان مواد چسبیده به گوشت را جدا کرده و به اندازه مواد اضافه سطح ناخن را بتراشید و شکل دهید

۸- بعد با سوهان دستی زبر و نرم و سپس با بافر سطح ناخن را صاف کنید و با پولیش آن را صیقل دهید.

۹- در انتها روغن تقویتی زده کار تمام است.

آموزش کاشت ناخن در استان تهران جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در رضویه جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در شهرک مسعودیه جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در خانی آباد جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در نازی آباد جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در یاخچی‌آباد جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در سه راه آذری جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در اتابک جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در خراسان جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در فلاح جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در خزانه جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در دولت‌آباد جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در مولوی جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در سیروس جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در دروازه غار جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در سرچشمه جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در رجایی‌شهر جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در منیریه جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در جی جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در امیریه جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در شوش جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در بازار تهران جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در ۴۵ متری جی جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در صالح آباد جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در شهرری جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در جوادیه جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در عبدل آباد جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در شمشیری جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در ابوذر جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در خاوران جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در جوادیه جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در تختی جنوب تهران
آموزش کاشت ناخن در امام زاده حسن جنوب تهران    دوره های مرتبط