ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 28 مرداد
 معرفی دوره دیپلم نقشه کشی ساختمان (معرفی دیپلم) در جنوب تهران

دیپلم نقشه کشی ساختمان در جنوب تهران و شهرستان های تهران
شرایط ورود به رشته نقشه کشی ساختمان

قبولی پایه سوم راهنمایی یا پایه نهم تحصیلی
توانایی ترسیمات هندسی
تجسمات هندسی
دقت ،حوصله و نظم در کار
نوع مهارتهای فنی که هنرجو در این دوره آموزش می بینند.

نقشه کشی ساختمان عمومی درجه 2(آشنایی با وسایل نقشه کشی ، ترسیمات مقدماتی ،رسم فنی و تجسم احجام پرسپکتیو ساختمان و ... )
نقشه کشی معماری ( طراحی پلان های اداری،تجاری ، ویلایی ، ترسیم نقشه های تاسیساتی ، برقی ، دکوراسیون و ......)
نقشه کشی سازه (انجام ترسیم پلان فنداسیون ، جزئیات و شناژ ترسیم نقشه های اسکلت بتنی و فلزی، دتایل های مرتبط و تیرهای مشبک و.......)

گرفتن دیپلم نقشه کشی ساختمان، گرفتن دیپلم غیر حضوری نقشه کشی ساختمان، گرفتن دیپلم از راه دور نقشه کشی ساختمان، گرفتن دیپلم مجدد نقشه کشی ساختمان، گرفتن دیپلم رسمی نقشه کشی ساختمان، گرفتن دیپلم فنی نقشه کشی ساختمان


دیپلم نقشه کشی ساختمان در استان تهران جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در رضویه جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در شهرک مسعودیه جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در خانی آباد جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در نازی آباد جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در یاخچی‌آباد جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در سه راه آذری جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در اتابک جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در خراسان جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در فلاح جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در خزانه جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در دولت‌آباد جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در مولوی جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در سیروس جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در فردیس جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در سرچشمه جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در رجایی‌شهر جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در منیریه جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان درجی جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در امیریه جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در شوش جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در بازار تهران جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در ۴۵ متری جی جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در صالح آباد جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در شهرری جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در جوادیه جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در عبدل آباد جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در شمشیری جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در ابوذر جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در خاوران جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در جوادیه جنوب تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان در تختی جنوب تهران

شرایط و نحوه ادامه تحصیل

فارغ التحصیلان بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی می توانند در مقطع کاردانی در دانشگاه های آزاد،جامع علمی و کاربردی ، پیام نور و غیر انتفاعی می توانند در مقطع کاردانی و بالاتر ادامه تحصیل دهند .

    دوره های مرتبط