ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 28 مرداد
 معرفی دوره حسابداری صنعتی درجه 2 در جنوب تهران

دیپلم حسابداری با تخفیف ویژه در جنوب تهران را از ما بخواهید
حسابداری صنعتی درجه 2 یا حسابداری صنعتی مقدماتی با کد استاندارد 110/12/2/3 با شهریه مصوب سازمان فنی حرفه ای 1800000 ریالی شامل 4 واحد از 27 واحد دیپلم حسابداری می باشد .
این دوره شامل :
هزینه یابی و عوامل آن
روشهای هزینه یابی یا تعیین بهای تمام شده
جدول گزارش هزینه تولید 
تهیه و تنظیم کارت سفارش
حسابداری مواد 
حسابداری دستمزد 
حسابداری سربار 
و ..... می باشد .

گرفتن دیپلم حسابداری در جنوب تهران، گرفتن دیپلم غیر حضوری حسابداری در جنوب تهران، گرفتن دیپلم از راه دور حسابداری در جنوب تهران، گرفتن دیپلم مجدد حسابداری در جنوب تهران، گرفتن دیپلم رسمی حسابداری در جنوب تهران، گرفتن دیپلم فنی حسابداری در جنوب تهران


دیپلم حسابداری در شوش
دیپلم حسابداری در بازار تهران
دیپلم حسابداری در ۴۵ متری جی
دیپلم حسابداری در صالح آباد
دیپلم حسابداری در شهرری
دیپلم حسابداری در جوادیه
دیپلم حسابداری در عبدل آباد
دیپلم حسابداری در شمشیری
دیپلم حسابداری در ابوذر
دیپلم حسابداری در خاوران
دیپلم حسابداری در جوادیه
دیپلم حسابداری در تختی

    دوره های مرتبط